Ważne dokumenty dla powiatu buskiego


 Akty Prawne związane z ekologią 1. Program ochrony środowiska dla Powiatu Buskiego [PDF] 2. Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Buskiego [PDF] 3. Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie [PDF] 4. Program ochrony środowiska dla Gminy Gnojno na lata 2008-2015 [PDF] oraz Strategia Rozwoju Powiatu Buskiego [ PDF ]…

Projekt „Dobry klimat dla powiatów” w powiecie buskim


Ekologia i ochrona środowiska stają się podstawowym działaniem w celu ochrony a zarazem poprawy  stanu środowiska naturalnego. Dbanie o przyrodę, edukowanie społeczeństwa w tematyce ochrony klimatu stały się priorytetem władz samorządowych wielu polskich powiatów. Również powiat buski wspiera środowisko naturalne poprzez włączenie się do projektu „Dobry klimat dla powiatów”. Projekt ten jest działaniem na skalę…