OZE – to się opłaca


Osoby wytwarzające prąd na własne potrzeby i sprzedające nadwyżki do sieci będą mogły liczyć na 100 proc. rynkowej ceny energii – wynika z informacji uzyskanych przez reo.pl. Podczas czwartkowego posiedzenia prezydium komisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o OZE wstępnie uzgodniono, że sytuacja prosumentów zostanie zrównana z sytuacją przedsiębiorców – będą oni otrzymywać 100 proc.…

Eko Family już niebawem w Kielach


Ekologia na dobre zagościła w naszym życiu. Budujemy ekologiczne domy, odżywiamy się zdrowo i często wspieramy bo wybieramy z koszyka dostępnych na rynku produktów Nasze regionalne produkty. O tym czym dla Nas jest i może być ekologia już niebawem możemy się przekonać na Targach EkoFamily organizowanych w Kielcach. 

W Busku grube miliony idą na ekologię


40-milionowy aneks do umowy podpisali w Kielcach prezesi (od lewej): Andrzej Pałys, Krzysztof Kryczka i Andrzej Zoch – w obecności burmistrza Waldemara Sikory. (fot. Andrzej Bydłosz) Busko porządkuje gospodarkę wodno-ściekową. O ponad 40 milionów złotych – po podpisaniu aneksu – wzrosła wartość projektu, który ma w znaczący sposób poprawić stan środowiska naturalnego. Nasze starania wspiera…