Wycinka drzew na własnej posesji


Dziś trochę praktycznych informacji na temat wycinania drzew na swojej posesji. Pewnie wielu z Was ma ten problem. Co zrobić z drzewem, które przeszkadza, powoduje że na działce nie można rozpocząć pewnych inwestycji, jest zagrożeniem podczas silnych wiatrów itd.

Takie mamy czasy, że mimo tego iż jesteśmy właścicielami danej nieruchomości, musimy się pytać o zgodę co możemy na niej zrobić. Każde z działań musi być odnotowane poprzez przedstawienie odpowiedniego wniosku. Wycinka drzew bez niezbędnego zezwolenia podlega karze!!!

Zgodnie z  przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku, nr 151, poz. 1220) posiadacz nieruchomości (samoistny – art. 336 ab initio k.c.; lub zależny – art. 336 in fine k.c.) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia (zgody) od właściwego organu administracji publicznej na wycięcie przedmiotowo określonych w ustawie rodzajów drzew.

Wycinka drzew bez zezwolenia

Wymogu uzyskania zezwolenia na wycięcie nie stosuje się między innymi do drzew i krzewów:

  • owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową);
  • rosnących na plantacjach;
  • których wiek nie przekracza dziesięciu lat;
  • usuwanych na podstawie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa ruchu kolejowego i lotniczego oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych;
  • rosnących w lasach – regulacje dotyczące możliwości wycinki tego typu obiektów zostały uregulowane w ustawie z 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435);

Drzewa, które posadziliśmy na własnej działce nie dawniej niż pięć lat temu, możemy dowolnie wycinać i przesadzać. Starsze, choćby nawet usychały, wymagają zgody na wycinkę.

Do kogo się zgłosić/Kto wydaje zezwolenie

Zgłaszamy się po wniosek do odpowiedniego dla Nas urzędu. Organem, który wydaje zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów jest prezydent miasta, burmistrz czy wójt w zależności od miejsca położenia nieruchomości.  Natomiast, jeżeli drzewo jest w pasie drogowym organ odpowiedni wydaje zgodę po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (art. 83 ust. 2a ustawy o ochronie przyrody). W przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków organem właściwym do wydania zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu jest wojewódzki konserwator zabytków (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

Do wniosku nie zapomnij dołączyć aktu notarialnego posiadanej przez Was nieruchomości oraz schematycznej mapy z lokalizacją drzew do wycięcia znajdujących się na działce.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej Wniosek_o_zezwolenie_na_wyciecie_drzew

Ile trzeba czekać

Czekanie na decyzje zajmie nam ok 30 dni (może krócej to zależy od woli urzędu). Ten czas jest wymagany aby wniosek został rozpatrzony, aby została przeprowadzona wizja lokalna a następnie decyzja.

Powodzenia

Jeszcze na koniec najważniejsze podpunktu ustawy 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Art. 86. 1.Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8. z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13) jeżeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
2.Przepisy ust. 1 pkt 1-9 i 11-13 stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów.

Ustawa o ochronie przyrody

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s