Strategiczne wspomnienia…


Dziś zajmę się Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Zapoznanie się z dokumentem strategicznym nie jest łatwe, dlaczego… też pytanie 🙂 Kto z Was mając przed sobą ponad 50 stronicowy dokument przeczyta go od deski do deski? Mi się nie udało, większość „przejrzałam” a czytałam przede wszystkim inf dotyczące ekologii. 

Przeglądając dokument natknęłam się na znane mi nazwiska z czasów pisania pracy mgr, w końcu przecież stworzyłam dzieło o tytule „Analiza Kielc jako potencjalnej metropolii” oraz arykuł „Strategiczne kierunki kształtowania Kielc jako potencjalnej metropolii” – artykuł przeczytasz TU

Oj było ciężko, te nieprzespane noce, godz spędzone w US, całonocne sprawdzanie literówek z Moją Magdą N. Mimo ciężkiej pracy miło wspomina się tamten okres. 

A wracając do strategii to zainteresował mnie jeden z celów strategicznych, a mianowicie ten dotyczący ekologicznych aspektów rozwoju regionu. A brzmi on następująco:

Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu Rozwój zrównoważony to nośne i popularne hasło już nie tylko w kręgach naukowych, ale funkcjonujące z powodzeniem poza gronem akademickim. Postulat bogacenia się w sposób mało inwazyjny dla środowiska naturalnego znajduje odzwierciedlenie w dokumentach o charakterze strategicznym – w tym m.in. w opracowaniu Europa 2020. Należy jednakże pamiętać  iż struktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego uniemożliwia radykalne przechodzenie do gospodarki nisko emisyjnej bez negatywnych konsekwencji dla rozwoju regionu i jego rynku pracy. Z całą pewnością nie wyklucza to jednak działań pozwalających województwu zmierzać w kierunku ograniczania negatywnych efektów środowiskowych, generowanych przez podmioty gospodarcze usytuowane na jego terytorium, co jednocześnie można połączyć z ograniczaniem kosztów produkcji związanych z redukcją zapotrzebowania na energię. Mając na uwadze powyższe warto zaproponować następujące cele operacyjne:
a) energia versus emisja czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić jednocześnie środowisku i gospodarce;
Należy dążyć do osiągania korzystnych rezultatów ekonomicznych, przy jednoczesnym odciążeniu środowiska naturalnego, co przyczyni się do wzrostu komfortu życia mieszkańców regionu. Pozwoli to ograniczyć ryzyko niebezpiecznych przerw w dostawach prądu oraz podnieść atrakcyjność inwestycyjną województwa. Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in.: dążenie do ograniczenia zużycia energii w firmach i gospodarstwach domowych poprzez promocję i wsparcie implementacji odnawialnych źródeł energii (jako element dywersyfikacji źródeł energii); rozwój rolnictwa energetycznego; rozwój produkcji elementów infrastruktury dla sektora opartego na odnawialnych źródłach energii; implementację nisko emisyjnych technologii węglowych; wspieranie działalności badawczo-rozwojowej (m.in. mikrotechnologii) zorientowanej na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarowanie energią; modernizację energetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej sieci przesyłowej; integrację regionalnej sieci przesyłowej z sieciami zewnętrznymi; rozwój inteligentnych sieci energetycznych; rozwój komunikacji publicznej i jej promocja; sprzyjanie wykorzystywaniu pro-ekologicznych środków transportu;
b) inżynieria środowiska czyli dokończenie infrastruktury komunalnej oraz efektywne wykorzystanie doliny Wisły;
Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in.: racjonalne gospodarowanie odpadami (przede wszystkim na drodze recyklingu oraz utylizacji); poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej; dyskontowanie rzek i ich otoczenia dla potrzeb turystyki i rekreacji; zwiększanie retencji na dopływach Wisły;
c) adaptacja do zmian klimatycznych – przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym, a także innym klęskom żywiołowym;
Zachodzące zmiany klimatyczne mogą generować katastrofalne efekty zarówno na płaszczyźnie gospodarczej rozwoju regionalnego, jak i w szeroko rozumianym obszarze jakości życia mieszkańców  W przypadku województwa świętokrzyskiego jako główne zagrożenie o powyższym charakterze jawi się ryzyko powodzi. Efektywne przeciwdziałanie temu zagrożeniu pozwoli na wzrost atrakcyjności osiedleńczej i gospodarczej terenów narażonych obecnie na powodzie. Ponadto, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszarów doliny Wisły zlokalizowanych na terytorium województwa świętokrzyskiego. Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in. rozbudowę i modernizację infrastruktury chroniącej przed powodziami w dorzeczu Wisły; rozwiązania organizacyjno-techniczne zmniejszające skutki powodzi, a także innych klęsk żywiołowych;
d) ochrona cennych zasobów przyrodniczych;
Wysoki potencjał województwa świętokrzyskiego w zakresie walorów przyrodniczych stwarza nie tylko szanse dla rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, lecz implikuje także konieczność odpowiedzialnej eksploatacji tych zasobów umożliwiającej ich wykorzystywanie przez przyszłe pokolenia. Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in.:
ochronę unikatowego charakteru Gór Świętokrzyskich; ochronę walorów przyrodniczych Doliny Wisły; ochronę obszarów uzdrowiskowych.

Jak widać z powyższych celów projekt, w którym biorę udział „Dobry klimat dla powiatów” świetnie wpisuje się w cele operacyjne dotyczące adaptacji do zmian klimatu o czym przeczytasz m.in. TU. Zobaczymy co pokażą kolejne lata w kwestii 3×20%, pamiętajmy o zrównoważonym rozwoju.

więcej strategii w Aktualizacja Strategii Rozwoju Woj. Świętokrzyskiego do roku 2020

Na podsumowanie misja strategii

Pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkaoców

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “Strategiczne wspomnienia…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s