Dobry klimat dla powiatów – przydatne informacje


Polecam biuletyny informacyjne projektu:

Nr 1. Biuletyn a w nim:

„Co z klimatu dla powiatów, czyli o tym co projekt „Dobry Klimat dla Powiatów” oferuje powiatom”

Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów” jest laureatem europejskiego programu LIFE+. Realizują go wspólnie Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Enegy Plus (Wielka Brytania). Celem tego partnerskiego przedsięwzięcia jest włączenie polskich powiatów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Głównymi adresatami projektu są władze powiatowe, gdyż to właśnie w ich gestii leżą istotne zadania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich, oraz społeczności lokalne na poziomie powiatów, gdyż bez aktywnego zaangażowania obywateli nie da się skutecznie ochronić klimatu Ziemi. Wymienione poniżej działania w różnym stopniu, zależnym od chęci i możliwości uczestników, angażują władze, administrację i społeczeństwo w realizację przedsięwzięcia.

Nr2. Biuletyn a w nim m.im.:

– „Gospodarowanie zasobami wodnymi w skali lokalnej z zmiany klimatu”

W kontekście zmian klimatu często zadawane jest pytanie – czy w Polsce mamy wody za dużo, czy za mało i co będzie dalej? I jednym tchem wymieniana uwaga – czy w skali lokalnej da się coś z tym zrobić?
Zdaniem autora pierwsze pytanie jest źle postawione – prawidłowe brzmi: czy ilośd wody, którą mamy do dyspozycji stanowi próg rozwojowy czy też nie? Wydaje się, że czynnik wodny na początku XXI wieku nie wyznacza ograniczeo rozwojowych w Polsce. Zarówno najważniejsze potrzeby komunalne jak i zapotrzebowanie w przemyśle, czy też niewielkie obecnie nawodnienia, nie napotykają bariery zasobowej. Kluczowy problem gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce – jakośd wód – w niewielkim stopniu zależy od wielkości zasobów wodnych i ich rozkładu w czasie.

Nr 3. Biuletyn a w nim m.in.:

„Pozytywna siła wiatru w gminie”

SIŁA wiatru – siła pozytywnej energii odnawialnej, motor napędowy lokalnych samorządów, lokalnej przedsiębiorczości, bezpośrednie wpływy do budżetu, inwestycje komunalne. Te hasła w prosty sposób oddają ideę energetyki wiatrowej, która od kilku lat dynamicznie rozwija się w naszym kraju. Korzyści z rozwoju rozproszonych, odnawialnych źródeł energii najlepiej ocenia się nie tylko z poziomu globalnego bilansu energetycznego i ekologii, ale również –a może przede wszystkim – lokalnych samorządów. Krótko mówiąc, to gminy są głównym, bezpośrednim beneficjentem zysków z budowy wiatraków.
Wiatr, a bezpieczeństwo energetyczne

Nr 4. Biuletyn  a w nim m.in:

– ” Czy energetyka słoneczna ma w Polsce przyszłość?”

Wszystkie długoterminowe prognozy wskazują, że era paliw kopalnych jako źródła energii dla ludzkości zbliża się do końca. Ich zasoby, występujące w niewielu regionach świata, wyczerpują się, a wraz z tym rosną ich ceny. Już dawno stały się one narzędziem prowadzenia polityki, a nawet przyczyną konfliktów zbrojnych. W miarę zmniejszania się ich zasobów konflikty te mogą się potęgować. Jeszcze niedawno uważano, że jedyną alternatywą jest rozwój technologii jądrowych, ale nadal są one niebezpieczne, drogie (a więc dostępne tylko dla krajów bogatych), z nierozwiązanym problemem odpadów radioaktywnych. I w tym przypadku nie unika się importu paliwa, którego zasoby występują tylko w niewielu krajach. Drugą, znacznie bardziej obiecującą alternatywą dla paliw kopalnych są tak zwane odnawialne źródła energii, jak energia rzek, wiatru, słońca, energia z biomasy i geotermalna. Ich światowe zasoby wielokrotnie przewyższają potrzeby ludzkości, a przy tym te źródła energii stale się odnawiają, a więc nie ulegają wyczerpaniu. Są to technologie bezpieczne w użyciu i dostępne dla wszystkich krajów świata, chociaż nie wszędzie opłacalne.

Nr 5. Biuletyn a w nim m.in.:

„Geotermia: niedocenione odnawialne źródło energii.”

 Praktyczne wdrażanie zrównoważonego rozwoju energetyki w Polsce wymaga pozyskiwania i wykorzystywania zasobów energii odnawialnej w znacznie szerszym zakresie niż ma to miejsce obecnie. Te działania stymulują stosowne dyrektywy unijne oraz krajowe przepisy implementacyjne. Przy zagospodarowywaniu odnawialnych zasobów energii odnawialnych duże nadzieje są wiązane z energetyką wiatrową, biomasową, słoneczną, a w niektórych krajach z geotermią. Źródłem energii geotermalnej są głębokie (poniżej 20 km) partie naszej Ziemi, w których panuje temperatura znacznie przekraczająca 1 000 °C. Nieco płycej, w skorupie ziemskiej w sprzyjających warunkach powstają nagromadzenia ciepła praktycznego wykorzystania.

W 27 krajach UE roczna produkcja ciepła geotermalnego wynosi
łącznie 15 834 MWh, z czego 83 % wytwarzane jest
przy użyciu pomp ciepła z niskotemperaturowej płytkiej geotermii

Nr 6. Biuletyn a w nim m.in.:

„Zmiany opadów atmosferycznych i poziomu morza w latach 2011-2030 – co nas czeka?

O zmianach klimatu słyszymy i czytamy prawie codziennie. Ale czy zastanawiamy się jak będzie wyglądać świat, kiedy temperatura
wzrośnie o klika stopni? Coraz więcej naukowców i instytutów badawczych próbuje odpowiedzieć na te nurtujące nas pytania. W
Polsce w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej od 2009 roku realizowany jest projekt KLIMAT pt. „Wpływ zmian klimatu na
środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)*”. Scenariusze zmian klimatu opracowane przez polskich klimatologów pokazują między innymi, jak będą kształtowały się opady atmosferyczne w naszym kraju i o ile wzrośnie poziom morza w polskiej strefie brzegowej i co z tego wynika.

Nr 7. Biuletyn a w nim m.in:

-” Zasoby energii wiatru w Polsce w różnych scenariuszach klimatycznych”

Energia odgrywa w życiu człowieka znaczną rolę, a obok powietrza i żywności jest jedną z najważniejszych materialnych jego
potrzeb. Energia elektryczna jest nam potrzebna do życia podobnie jak woda i powietrze. Słowo energia pochodzi od greckiego słowa
energeia i oznacza działalność. W dzisiejszych czasach coraz częściej zaczyna się odchodzić od konwencjonalnych źródeł energii a coraz większe inwestycje dotyczą energii ze źródeł odnawialnych i wodoru. więcej

źródło: http://www.chronmyklimat.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s