Odnawialne źródła energii na Ponidziu


Postępujące uprzemysłowienie świata, w tym także Polski, powoduje stopniowe wyczerpanie zasobów paliw kopalnych, zarówno stałych, ciekłych jak i gazowych. Jak wiadomo wielkość tych zasobów jest ograniczona i nadmierna ich eksploatacja może doprowadzić do katastrofy. Dlatego też należy prowadzić politykę racjonalnego wykorzystania dóbr naturalnych, które powstawały przez miliony lat. Musimy myśleć o przyszłych pokoleniach, brać pod uwagę potrzeby przyszłych pokoleń. I tu wkraczamy w politykę określaną mianem zrównoważonego rozwoju, czyli „ekorozwoju”, którego definicja wg ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 roku (Dz.U. 94.49.196, z późn. zm.) brzmi „ rozwój zrównoważony, to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli – zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń – następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych”.

Dążąc do ekorozwoju należy czerpać energię z odnawialnych źródeł energii do których należą: energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna, energia geotermalna, biomasa, biogaz, biopaliwa.

 

Region Ponidzia także wspiera ekorozwój poprzez wykorzystywanie źródeł odnawialnych.

 • Duże pieniądze są inwestowane w energię słoneczną, czyli popularne dziś solary. 24 kwietna 2012r. odbyła się inauguracja projektu pt. ” Instalacja systemów energii odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. W przedsięwzięciu tym udział bierze 10 gmin: gmina Busko-Zdrój, która jest liderem projektu oraz  gminy: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije. Projekt ten jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 • Jednak jeżeli chodzi o energię wiatrową, mieszkańcy regionu, w tym także radni protestują przed podejmowanymi inicjatywami. Jak donoszą lokalne media ponidziańska farma wiatrowa o mocy 144 megawatów miała by mieć swoja lokalizację na terenie trzech gmin: Busko-Zdrój, Solec-Zdrój i Pacanów, obejmując swym zasięgiem 13 sołectw. Przeciwko budowie „superfarmy” na Ponidziu protestują mieszkańcy. Ludność obawia się zbyt bliskiej lokalizacji wiatraków (ok. 500 m od domów) oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców. Zdaniem ludności elektrownie wiatrowe emitujące uciążliwy hałas, wibracje i infradźwięki, które negatywnie oddziałują także na środowisko naturalne. Poza tym wiatraki są dużą ingerencją w krajobraz, który w regionie uzdrowiskowym powinien być chroniony.

Wokół elektrowni wiatrowych od dawna są kontrowersje, ekolodzy podkreślają fakt że wiatraki, kable przesyłowe i maszty stanowią zagrożenie dla ptaków i naturalnych siedlisk roślin i zwierząt, mieszkańcy obawiają się obniżenia wartości nieruchomości i gruntów. Poza tym energia wytwarzana przez elektrownie wiatrowe jest bardzo droga. Raport firmy Vattenfall związanej z energetyką wiatrową uczciwie podaje że energia wiatrowa jest najdroższa z możliwych. Należy też dodać że farmy wiatrowe nie tworzą miejsc pracy, do obsługi kilkunastu wiatraków potrzeba tylko jednego człowieka.

 • W gminie Nowy Korczyn ma mieć miejsce kolejna inwestycją związana z odnawialnymi źródłami energii. Mianowicie na terenie gminy na powstać biogazownia, która jest instalacją służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. W wyniku  procesów fermentacji beztlenowej produkty pochodzenia rolniczego np. kiszonka kukurydzy, traw czy żyta oraz obornik, gnojowica przetwarzane są na biogaz, czyli odnawialne źródło energii. Poprzez spalanie w silniku iskrowym biogaz zamieniany jest na energię elektryczną.
 • Również gmina Tuczępy podejmuje inicjatywy w celu ochrony środowiska. Na terenach kopalni Siarkopol ma stanąć bioelektrownia zasilana biogazem, farma fotowoltaiczna i farma wiatrowa.  Andrzej Pacocha z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, będący głównym koordynatorem programu mówi o projekcie iż jest to „unikalne w skali kraju przedsięwzięcie, łączące rozwój biznesu, nauki i regionu. Nie ma ono formy partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ planowana bioelektrownia w Rzędowie będzie własnością przedsiębiorców, natomiast województwo wspiera projekt merytorycznie i organizacyjnie. To właśnie po jego stronie leży m.in. stworzenie bazującego na inwestycjach programu naukowego” (źródło:http://energetyka.e-bmp.pl)

Nad pracami w Rzędowie czuwać ma blisko 30 naukowców z całej Polski, zajmujących się tematyką energii odnawialnej, botaniką i rolnictwem. Będą prowadzić badania nad uprawami roślin energetycznych na zrewitalizowanych terenach kopalni siarki oraz analizować prace bioelektrowni. Wytwarzana w ten sposób moc 10 megawatów zasili głównie pobliską kopalnię, a ponieważ nie wymaga to korzystania z sieci przesyłowych, prąd może być tańszy nawet o połowę. W planach jest też stacja do tankowania pojazdów biometanem.

Reklamy

4 uwagi do wpisu “Odnawialne źródła energii na Ponidziu

 1. Witaj
  Interesuje mnie jakie masz zdanie na temat energii wiatrowej.
  Często sie pisze o małych elektrowniach wiatrowych przy domu.
  Ale jest wiele sprzecznych informacji. Bo widzisz… elektrownie przydowomowe, są na ogół 10/15 metrach, natomiast te wysokie, farmy wiatrowe, to już 100 metrów. Różnica jest w sile wiatru, sporej.
  okazuje się, tak piszą Ci co stosują wiatraczki przy domu, że nie dają one wiele energii

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s