Eko Family już niebawem w Kielach


Ekologia na dobre zagościła w naszym życiu. Budujemy ekologiczne domy, odżywiamy się zdrowo i często wspieramy bo wybieramy z koszyka dostępnych na rynku produktów Nasze regionalne produkty.

O tym czym dla Nas jest i może być ekologia już niebawem możemy się przekonać na Targach EkoFamily organizowanych w Kielcach.  Continue reading „Eko Family już niebawem w Kielach”

Featured post

OZE – to się opłaca


Osoby wytwarzające prąd na własne potrzeby i sprzedające nadwyżki do sieci będą mogły liczyć na 100 proc. rynkowej ceny energii – wynika z informacji uzyskanych przez reo.pl.

Podczas czwartkowego posiedzenia prezydium komisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o OZE wstępnie uzgodniono, że sytuacja prosumentów zostanie zrównana z sytuacją przedsiębiorców – będą oni otrzymywać 100 proc. ceny rynkowej za energię elektryczną odsprzedawaną do sieci.

To dobra wiadomość dla prosumentów – wcześniej przez długi czas rząd upierał się przy stawce 80 proc. rynkowej ceny. O zmianę tego zapisu walczyło wiele organizacji, zarzucając przepisowi naruszanie zasady równości i niekonstytucyjność.

źródło:reo.pl

Ta wiadomość to zielone światło dla zwolenników odnawialnych źródeł energii, którzy dbając o środowisko będą mogli jeszcze na tym zarobić. Oby więcej zielonych domów bez pieca, w okolicy z których zimą nie wydobywa się śmierdzący dym

W Busku grube miliony idą na ekologię


40-milionowy aneks do umowy podpisali w Kielcach prezesi (od lewej): Andrzej Pałys, Krzysztof Kryczka i Andrzej Zoch – w obecności burmistrza Waldemara Sikory.

40-milionowy aneks do umowy podpisali w Kielcach prezesi (od lewej): Andrzej Pałys, Krzysztof Kryczka i Andrzej Zoch – w obecności burmistrza Waldemara Sikory. (fot. Andrzej Bydłosz)

Busko porządkuje gospodarkę wodno-ściekową. O ponad 40 milionów złotych – po podpisaniu aneksu – wzrosła wartość projektu, który ma w znaczący sposób poprawić stan środowiska naturalnego. Nasze starania wspiera Unia Europejska

Projekt o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój” to największa inwestycja XXI wieku. Realizowany jest od 2010 roku, przy wsparciu unijnego Funduszu Spójności. Jego zakończenie planowane jest na grudzień 2015 roku.

W minionym tygodniu został podpisany aneks numer 3 do umowy o dofinansowanie. Parafowanie tego ważnego dokumentu miało miejsce w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

NIEZBĘDNE DZIAŁANIA

Na mocy aneksu możliwe będzie dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu. To trzy duże zadania: renowacja magistrali wodociągowej ze Zrecza do Buska-Zdroju (na terenie naszej gminy), przebudowa i remont kolektorów i sieci w miejskiej oczyszczalni ścieków w Siesławicach oraz budowa słonecznej suszarni osadów na terenie oczyszczalni.

– Modernizacja i remont sieci wodociągowych i kanalizacyjnych to działania niezbędne w celu sprawnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji Busko-Zdrój. A także zmniejszenia awaryjności przesyłu ścieków komunalnych do miejskiej oczyszczalni w Siesławicach – mówi Andrzej Zoch, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który podpisał dokument razem z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Andrzejem Pałysem i Krzysztofem Kryczką, prezesem buskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – spółki, która jest beneficjentem unijnej pomocy.

TO SUKCES BUSKA

Szacunkowy koszt rozszerzenia projektu wynosi 41,4 milionów złotych (brutto). Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej to 26,3 milionów, a buski projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania wpłynie bezpośrednio na wzrost długości modernizowanej sieci: kanalizacji sanitarnej – z 12,7 do 17 kilometrów, wodociągowej – z 6,5 do 20,2 kilometra. Budowa słonecznej suszarni ścieków osadowych ma natomiast zmniejszyć koszty związane z załadunkiem i transportem osadów, a także ograniczyć uciążliwości związane z odorami.

– W mojej ocenie to największy sukces Buska ostatnich lat. Dodatkowo to również mój osobisty wielki sukces. Wiele miesięcy ciężkiej pracy całego zespołu udało się sfinalizować podpisaniem aneksu do umowy – podkreśla Andrzej Bydłosz, kierownik jednostki realizującej projekt.

TERAZ OCZYSZCZALNIA

Przypomnijmy, że buski superprojekt ruszył na początku 2010 roku. Składał się z kilku kontraktów, a obejmował budowę sieci kanalizacji i wodociągów: między innymi w Łagiewnikach, Chotelku, Mikułowicach, Nowym Folwarku, i części Buska-Zdroju. Także modernizację magistrali wodnej ze Szczaworyża oraz dużej buskiej przepompowni wody.

Te zadania zostały już zakończone. Poślizg nastąpił w kontrakcie piątym, dotyczącym oczyszczalni ścieków komunalnych w Siesławicach. Teraz, po podpisaniu aneksu, zakres prac został tu znacznie rozszerzony.

Dodatkowo przeprowadzona zostanie modernizacja kolektora głównego oraz kolektora doprowadzającego ścieki z zachodniej części miasta. Dochodzą do tego remonty trzech przepompowni (łącznie o długości ponad 4,3 kilometra), modernizacja i remont rozdzielczej sieci wodociągowej.

WARTOŚĆ ROŚNIE

Po podpisaniu aneksu numer 3 szacowana wartość projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój” wzrosła do prawie 123 milionów złotych. Oznacza to, że Busko otrzyma dofinansowanie z Brukseli w wysokości 78,5 milionów. Równocześnie, ze względu na konieczność realizacji dodatkowych zadań, przedłużone zostały daty: kwalifikowania wydatków, osiągnięcia efektu ekologicznego, przedstawienia pozwolenia na użytkowanie – do 31 grudnia 2015 roku.

źródło; echo dnia

Blog na WordPress.com.

Up ↑

Gildia Cosel

Rzemieślnictwo średniowieczne

MAM CZAS

DLA SIEBIE

azkabazkan

minimalizm w czasach nadmiaru

W krainie deszczowców..

blog o życiu w Dublinie i Irlandii

Kuźnica Myśli

Na tle wyobrażeń

125tel | Fotogalerie

Street Photography | Landschaftsbilder | Momentaufnahmen

Becoming is Superior to Being

I come closest to succeeding by sharing.

FashionableAttitude

Moda/ Uroda/ Podróże

#Live 4 Live

Blog motywujący do przeżywania życia

%d bloggers like this: